April 22, 2024

tencent

Metaverse คืออะไร? ทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆ เจ้าอย่าง Facebook ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Meta, Microsoft, Tencent หรือบริษัทเกมอย่าง Epic...